Portal de l'Estudiant-clic aquí

Pot veure els teus classes, assistència i actualitzar les seves dades de contacte a través de l'portal de l'estudiant.