Naši aktuální studenti

Každý 6 týdnů, získáme zpětnou vazbu od našich současných studentů, a zveřejní je tady, stejně jako případné odpovědi na dotazy a připomínky, které nám bylo dáno.

Máme také poslat fotky na zaměstnance a studenty, který získal ocenění PRIDE – Výborně!

Congratulations to our current Pride winners!

Náš tým Pride vítěz – Výborně!

Select Files