Otevřít Online kurz angličtiny

MOOEC umožňuje každou osobu,,en,kdekoli,,en,kdykoliv,,en,zaujmout vysokou kvalitu,,en,on-line výuka angličtiny zdarma,,en,Je tam více než,,en,lekce jsou k dispozici na témata od akademické přípravy a gramatiky až po více zaměřených lekcí zaměřených na životní styl,,en,Počínaje Brisbane,,en,Austrálie a za podpory vlády státu Queensland a místní výukové komunity angličtiny,,en,MOOEC je otevřený online kurz zaměřený na výuku anglického jazyka na všech úrovních,,en,Lekce jsou organizovány do zavedené úrovně odborné způsobilosti a schváleny výborem odborníků z oblasti anglického jazyka zajišťujícími kontrolu kvality obsahu,,en,Další informace naleznete zde,,en, anywhere, at any time, to undertake high quality, online English lessons at no cost. There are more than 50 lessons available on topics ranging from academic preparation and grammar to more-lifestyle focussed lessons.

Starting in Brisbane, Australia and with the support of the Queensland State Government and the local English Language teaching community, the MOOEC is an open online course focused on teaching the English language at all levels.

Lessons are organised into established levels of proficiency and approved by a committee of professional English language practitioners providing quality assurance oversight of the content.

Find out more here: Otevřít Online kurz angličtiny