Εγχειρίδια και έντυπα

IH Brisbane – ALS Φυλλάδιο

IH Brisbane – AS 2019 Booking form

IH Brisbane – AS 2019 Ξεκινήστε Ημερομηνίες

IH Brisbane – ALS Homestay 2019

IH Brisbane – AS 2019 Τέλη Διαμονή Φοιτητών

IH Brisbane – AS 2019 Έντυπο αίτησης Agent

IH World Study Abroad Directory

BUPA Overseas Student Health Cover

IH Brisbane – ALS Επίπεδα και περιγραφείς

IH Brisbane - ALS Φοιτητής Κώδικας Δεοντολογίας

IH Brisbane – ALS Student Handbook

IH Brisbane – ALS Enrolment and Refund Policy and Conditions

IH Brisbane – ALS μορφή επιστροφής χρημάτων

IH Brisbane – ALS GTE form

Ενστάσεων και προσφυγών Διαδικασία

Καταγγελίες και Εφέσεων Μορφής