Κυβέρνηση, Νομοθεσία και Πλαίσια

Η Εθνική Κώδικας Πρακτικής για τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ξένους φοιτητές 2018 (Εθνική Κωδικός 2018) sets nationally consistent standards for the delivery of courses to overseas students. The National Code 2018 commenced on 1 Ιανουάριος 2018.

Μελέτη στην Αυστραλία

Διεθνής Education.Gov