به انجمن خوش آمدید IH Brisbane – ALS!

اگر شما به دنبال یک مدرسه بزرگ به یادگیری زبان انگلیسی با, و شهر بزرگ به آن را در, سپس شما را در جای مناسب هستند!. ما به شما خوش آمد به بریزبن, و به IH Brisbane – ALS برای تجربه انگلیسی از طول عمر است.

IH Brisbane – ALS می خواهد اقامت خود در استرالیا به یکی از شما تمام عمر خود را به یاد داشته باشید. کارکنان و معلمان دوستانه ما کمک خواهد کرد که به شما در رسیدن به اهداف خود, چه برای مطالعه بیشتر در استرالیا و یا به سادگی به یادگیری زبان انگلیسی.

اسکان در
کجا زندگی می کنند در حالی که تحصیل در بریزبن!
شما لازم نیست به پرداخت به آن لذت ببرید!