اسکان در

راحت بودن در حالی که شما مطالعه بسیار مهم است, بنابراین ما باید 3 گزینه های ما می تواند کمک به ترتیب برای شما – ما در خوابگاه دانشجویی یا در یک اقامتگاه. برای هر یک از این گزینه ها ما همچنین می توانیم یک ماشین و راننده را برای دیدار با شما در فرودگاه آماده کنیم,,en,بسیاری از دانش آموزان نیز انتخاب می کنند که محل اقامت خود را پیدا کنند,,en.

Many students also choose to find their own accommodation, یا با اجاره مکان خود و یا در یک خانه سهم. هر دوی آنها نیز می توانید گزینه های بزرگ, اما لطفا اطلاعات در مورد اجاره قبل از شما انجام می دهند – مطمئن شوید که شما می دانید که حقوق خود را – و برخی از مکان های خوبی برای شروع به دنبال لینک های مفید وجود دارد.

 

SayStay Homestay

 

Uniresort,,fr,Uniresort,,fr,Uniresort,,fr,Uniresort,,fr

 

دانش آموز یک