پذیرش

وقتی که شما آماده برای کلاس خود را اعمال کنید با کلیک در اینجا, لطفا فرم ثبت نام و سیاست های مدرسه ما را دانلود کنید, آنها را بخوانند و سپس فرم ثبت نام را تکمیل کنید, و ارسال آن به enrol@ihbrisbane.com.au. اطمینان حاصل کنید که از شما بخواهند اگر شما هیچ چیز را درک نمی کنند, و یا پشتیبانی در زبان خود را می خواهم.

هنگامی که ما برنامه خود را دریافت ما به شما نامه را در داخل ارسال 24 ساعت. این کار تمام جزئیات شما نیاز به پرداخت برای دوره خود را داشته باشند.

هنگامی که شما پرداخت کرده اند برای دوره خود را به شما خواهد تأییدیه خود را از Enrolments ها دریافت اگر شما در حال استفاده از یک ویزای دانشجویی, در داخل 24 ساعت از ما دریافت تایید پرداخت.

اگر شما هر گونه سوال در تمام طول روند, شما می توانید با ما از طریق ارسال پست الکترونیکی به درخواست enrol@ihbrisbane.com.au