کسب و کار انگلیسی متوسط

(CRICOS 076650D) نیاز ورود: سطح متوسط ​​به بالا

این دوره به خصوص طراحی شده است برای کمک به شما در زمینه کسب و کار موفق. شما می توانید از طریق طیف گسترده ای از موضوعات کسب و کار جهت گیری زبان انگلیسی یاد بگیرند, و آن را به شما کمک خواهد کرد که با آن قادر به تعامل در بسیاری از شرایط محل کار.

در پایان یک دوره انگلیسی بازرگانی متوسط, شما خواهد شد:

  • آیا بهبود سطح زبان انگلیسی خود را به طور کلی

  • بهتر آماده به کار در یک محیط کسب و کار به زبان انگلیسی

  • دانش بهتر از دستور زبان انگلیسی, و نحوه استفاده از آن

آموزش کسب و کار انگلیسی در حال حاضر و شروع به پرش در زندگی حرفه ای خود را!

سطح دوره

B1

طول دوره

4 یا 8 هفته

شروع درس

فرم ثبت نام را مشاهده کنید