آمادگی IELTS

این دوره به ویژه طراحی شده برای کمک به شما در بهبود حالی که انگلیسی خود را آماده برای امتحان IELTS. شما یادگیری واژگان زبان و مهارت های مرتبط با آزمون IELTS, و همچنین روش های آزمون خاص به امتحانات IELTS.

در پایان یک دوره مطالعه IELTS آمادگی, شما خواهد شد:

  • آیا بهبود سطح زبان انگلیسی خود را به طور کلی

  • بهتر آماده می شود برای امتحان IELTS

  • دانش بهتر از دستور زبان انگلیسی, و نحوه استفاده از آن

  • درک خوبی از رسمی و آکادمیک از زبان انگلیسی, با تمرکز بر نوشتن.

بسیاری از دانشجویان دوره های آمادگی آیلتس را انتخاب کنید برای کمک به آنها را برای مطالعه بیشتر در استرالیا آماده.

سطح دوره

B1, B2 یا C1

طول دوره

1 به 36 هفته

شروع درس

هر دوشنبه

 

جدول نمونه

IELTS timetable