ما دانشجویان فعلی

هر 6 هفته, ما دریافت بازخورد از دانشجویان فعلی ما, و آن را منتشر اینجا, و همچنین هر گونه پاسخ به پرسش ها و توصیه هایی که ما داده شده است.

ما همچنین ارسال تصاویر از کارکنان و دانش آموزان است که موفق به کسب جایزه پراید – well done!