بیش از کلاسهای زبان

در اینجا در IH Brisbane – ALS, ما می دانیم آن است که فقط در مورد کلاس های عالی نیست. در این بخش شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد آنچه که ما ارائه می دهیم را در خارج از کلاس, آنچه که دانش آموزان قبلی در مورد تجربه خود را در IH بریزبن می گویند, و به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد زندگی در استرالیا.

 

11958281_1028631213847985_2431120373434305331_o