لینک های مفید

برخی از لینک های که ممکن است به شما کمک با مهاجرت, امتحانات, شغل و محل اقامت.

 

به دنبال اسکان:

 

حمل و نقل:

 

به دنبال یک شغل:

 

اطلاعات برای گرفتن ویزا:

 

امتحانات در بریزبن:

 

بیمه بهداشت و درمان:

Bab.la Dictionary: