تبادل زبان

555اگر شما زبان انگلیسی و علاقه مند به تمرین و بهبود اسپانیایی خود هستند, کره ای, ماندارین یا هر زبان دیگری, و در حال حاضر برای کمک به یکی از دانش آموزان ما به زبان انگلیسی خود را بهبود بخشند, این شانس خود را برای انجام این کار رایگان است.

هنگامی که شما را در فرم زیر را پر کنید, جزئیات شما خواهد شد در هیئت مدیره اطلاع دانش آموزان ما ارسال شده, جایی که آنها به شما تماس بگیرید.

ما توصیه می کنیم که تبادل زبان در مدرسه ما یا دیگر مکان های عمومی صورت می گیرد, و عمل در یک زمان مساوی در اساس هر زبان (30 در زبان خود دقیقه 30 در زبان انگلیسی دقیقه).

لطفا به یاد داشته باشید این کلاس نیست و دانش آموزان معلمان را ندارید – اما آنها به زبان مادری هستند و مشتاق است که به شما کمک کند!

 

تبادل زبان