گسترش آنلاین انگلیسی دوره

MOOEC را قادر می سازد هر فرد, هر کجا, هروقت, به انجام با کیفیت بالا, درس آنلاین انگلیسی بدون هیچ هزینه. بیش از وجود دارد 50 درس های موجود در مورد موضوعات مختلف از آمادگی علمی و دستور زبان به شیوه زندگی بیش تمرکز درس.

شروع در بریزبن, استرالیا و با حمایت از دولت ایالتی کوئینزلند و جامعه آموزش زبان انگلیسی محلی, MOOEC البته آنلاین باز با تمرکز بر آموزش زبان انگلیسی در تمام سطوح است.

درس به سطح تاسیس مهارت سازماندهی و تایید شده توسط کمیته ای از پزشکان زبان انگلیسی حرفه ای ارائه کیفیت نظارت اطمینان از محتوای.

یافتن پست های بیشتر در اینجا: گسترش آنلاین انگلیسی دوره