Neil Preston

Glavni

Rekhyt

Voditelj marketinga

Vitor Reis

Senior Regional Marketing Manager

ne Miki

Regionalni voditelj marketinga - Japan

Candice Chang

Regionalni voditelj marketinga - Istočna Azija

Lena je

Regional Marketing Manager – Korea

Tanveer Parmar

Regionalni menadžer marketinga - potkontinent

Celia Deng

Finance Officer

sunce Yoon

Finance Officer

bo Kim

IT podrška

YooNi Choi

Dizajner

Elly Hsiao

ELICOS Upis službenik

Barbara

Admin službenik

Karolina

Admin službenik

Thiago

Admin službenik

Rafael

Studentski službenikom

Karolina

Studentski službenikom

Ayasa

Studentski službenikom