IH Brisbane – AKO Logo

 

H Brisbane - ALS traži partnere za korištenje svoj logo samo u svrhu oglašavanja škole usluge. Logotip se ne može mijenjati ili mijenjati na bilo koji način i mogu se koristiti samo u svrhu promicanja IH Brisbane - ALS. Škola slika ne smije biti uključeni u bilo koji način, koji se mogu smatrati omalovažavanjem ili negativnim. IH Brisbane – ALS zadržava pravo da odobri svaku upotrebu svog logotipa i da oduzme licencu za korištenje loga u bilo koje vrijeme prema vlastitom nahođenju.

 

IH Brisbane – AKO Logo

Marka Korištenje Smjernica