Het aanvragen van een studentenvisum

Studenten visum,,en,subklasse,,en,Met dit visum kunt u in Australië verblijven om voltijds te studeren in een erkende onderwijsinstelling,,en,Vereisten,,en,Je moet hebben,,en,is aangevraagd en is toegelaten om te studeren in een geregistreerde voltijdopleiding aan een onderwijsinstelling in Australië,,en,georganiseerd passende welzijnsregelingen voor de duur van uw voorgenomen verblijf in Australië als u onder,,en,Voor meer informatie,,en,klik alstublieft,,en,Echte tijdelijke toetreder,,en,De echte tijdelijke toetreder,,en,GTE,,en,vereiste is een integriteitsmaatregel om ervoor te zorgen dat het studentenvisumprogramma wordt gebruikt zoals bedoeld en niet als een manier voor internationale studenten om een ​​permanente verblijfsvergunning in Australië te behouden,,en,De GTE-eis is van toepassing op alle studenten die een visum aanvragen,,en (subclass 500)

This visa allows you to stay in Australia to study full-time in a recognised education institution.

Requirements

You must have:

  • applied for and been accepted to study in a registered full-time course at an educational institution in Australia
  • organised appropriate welfare arrangements for the duration of your intended stay in Australia if you are under 18 jaar.

For more information, please click hier

Genuine temporary entrant

The genuine temporary entrant (GTE) requirement is an integrity measure to ensure that the student visa programme is used as intended and not as a way for international students to maintain ongoing residency in Australia.

The GTE requirement applies to all student visa applicants. De functionaris die de visumaanvraag beoordeelt, gaat na of uit de individuele omstandigheden van de student blijkt dat hij van plan is tijdelijk te verblijven in Australië,,en,U moet ons tevreden stellen dat u echt van plan bent tijdelijk in Australië te verblijven,,en,Aanvragers van een visum moeten bewijzen dat zij aan de GTE-eis voldoen in hun aanvraagformulier,,en,Dit moet een verklaring bevatten in antwoord op de vraag in de vorm en / of documentatie ter ondersteuning van beweringen in de verklaring, zoals bewijs van werk of een kopie van onderwijskwalificaties,,en,Uw verklaring zou door u moeten worden geschreven,,en,zelfs als u een agent gebruikt,,en,U moet een verklaring over de GTE-vereiste in het Engels invullen in het aanvraagformulier,,en.

You must satisfy us that you have a genuine intention to stay in Australia temporarily.

Student visa applicants should provide evidence of meeting the GTE requirement in their application form. This must include a statement in response to the question in the form and/or documentation to support claims made in the statement such as evidence of employment or a copy of educational qualifications.

Your statement should be written by you, even if you are using an agent. You must provide a statement addressing the GTE requirement in English in the application form. Als u het niet prettig vindt om uw verklaring in het Engels te schrijven,,en,je kunt het in je eigen taal schrijven,,en,laat het vertalen en geef de vertaling vervolgens in uw applicatie,,en,Onthouden,,en,een beslissing over het voldoen aan deze vereiste kan worden genomen op basis van de informatie die u alleen bij uw aanvraag verstrekt,,en,Het is belangrijk om deze vraag te beantwoorden,,en,Bij het beoordelen van de GTE-eis,,en,DIBP zal de eisen die in Ministeriële Directie worden uiteengezet in overweging nemen,,en,KB PDF,,en,Om dit te beoordelen,,en,zij zullen overwegen,,en,jouw omstandigheden,,en,uw immigratiegeschiedenis,,en,als je onder bent,,en,de intentie van je ouder,,en,wettelijke voogd of echtgenoot van de aanvrager,,en,andere relevante zaken,,en, you can write it in your own language, have it translated and then provide the translation in your application. Remember, a decision about whether you meet this requirement can be made based on the information you provide with your application alone. It is important to answer this question.

When assessing the GTE requirement, DIBP will consider the requirements set out in Ministerial Direction 69 (700KB PDF). To assess this, they will consider:

  • your circumstances
  • your immigration history
  • if you are under 18 jaar, the intention of your parent, legal guardian or spouse of the applicant
  • any other relevant matter.

De GTE-vereiste biedt een nuttige manier om te helpen kandidaten die het studentenvisumprogramma gebruiken, te identificeren voor andere motieven dan een kwaliteitsopleiding te behalen.,,en,De GTE-vereiste is niet bedoeld om studenten uit te sluiten die,,en,na het studeren in Australië,,en,verder gaan met het ontwikkelen van de vaardigheden die de Australische arbeidsmarkt vereist en van toepassing zijn om een ​​permanente verblijfsvergunning te krijgen,,en,Voor uw referentie,,en,Ministerieel nummer,,en,is hier beschikbaar,,en,Vul hieronder uw GTE-gegevens in,,en,Echte tijdelijke deelnemer vereiste,,en,Op welke cursussen solliciteer je?,,en,Engelse taalcursussen,,en,Cursussen voor beroepsopleiding,,en,Selecteer alstublieft welke cursussen,,en,Certificaat II in vaardigheden voor werk en beroepstrajecten,,en,Certificaat I in Retail Services,,en,Certificate II in Retail Services,,en,Certificaat III in de detailhandel,,en,Certificaat II in het toerisme,,en. The GTE requirement is not designed to exclude those students who, after studying in Australia, go on to develop the skills required by the Australian labour market and apply to obtain permanent residency.

For your reference, Ministerial Direction Number 69 is available here

Please complete your GTE information below