Student Portal-click tutaj

Możesz sprawdzić swoje zajęcia, frekwencja i aktualizacja danych kontaktowych za pośrednictwem portalu studenckiego,en.