Všeobecná angličtina

(CRICOS 062145C)

Tento kurz je navrhnutý tak, aby vám pomôžu zlepšiť svoju angličtinu a komunikovať s dôverou v každej situácii.

Budete pracovať na presnosť a plynulosť vo všetkých zručností, zatiaľ čo sa učia a použitie novej slovnej zásoby a gramatiky.

Na konci obdobia štúdia Všeobecné angličtiny, budete:

  • Byť schopný pochopiť viac z angličtiny okolo vás, aj to, čo vidíte a počujete

  • Budú môcť lepšie zapojiť do konverzácie – s dôverou v plynulosti, jasnosť & presnosť

  • Majú lepšie znalosti anglickej gramatiky, a ako ho používať

  • Vedieť, ako vybrať ten správny výraz pre správnu situáciu

  • Majú širšiu slovnú zásobu v angličtine, a musí byť schopný použiť informácie týkajúce sa bežných tém.


Kurz úrovne

Všetko (A1-C1)

Dĺžka kurzu

1 na 72 týždňov

Začiatok kurzu

Každý pondelok