Viac ako jazykové kurzy

Tu na IH Brisbane – ALS, vieme, že to nie je len o vynikajúcich tried. V tejto sekcii môžete nájsť ďalšie informácie o tom, čo ponúkame mimo tried, čo predchádzajúce hovoria študenti o svoje skúsenosti na IH Brisbane, a získať nejaké ďalšie informácie o živote v Austrálii.

 

11958281_1028631213847985_2431120373434305331_o