IH Brisbane – IF Logo

 

IH Brisbane - ALS vyžaduje partnermi, aby využila svoj loga iba v rámci účely reklamných služieb školských. Logo nemožno upravovať ani v žiadnom prípade zmeniť a môžu byť použité len na účely podpory IH Brisbane - ALS. Škola image nesmie byť zapojení do akýmkoľvek spôsobom, , Ktoré môžu byť považované za pohŕdavé alebo negatívne. IH Brisbane – ALS si vyhradzuje právo schvaľovať všetky používanie svojho loga a o odňatí licencie na používanie loga kedykoľvek podľa vlastného uváženia.

 

IH Brisbane – IF Logo

Predpísaná značka Usage