Študent Portal-click tu

  Môžete skontrolovať svoje triedy, Prítomní a aktualizovať svoje kontaktné údaje prostredníctvom portálu študenta.

  testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en,testovacie centrum,,en – cvaknutie tu

  Prihláste sa, aby vaše týždenné testy

  Resource Centre – prihláste sa nižšie,,en,Prihláste sa a vyhľadajte materiál, ktorý vám pomôže vo vašich triedach av Austrálii vo všeobecnosti,,en,užívateľské meno,,en,Pamätáš si ma,,en,Prihlásiť sa,,en


  Log in to find material to help you in your classes and in Australia in general.
  Log v detailoch zmeniť mesačne - skontrolovať hlavná nástenka pre tento mesiac hesla