Prenájom

Poznajte svoje práva!nájomné

Informácie o prenájme v Queenslande a nájomných zmlúv:

Sťahovanie:

  • Informácie o prenájme dlhopisov a vkladov, nájomné a poplatky a vstupné správa o stave.

Počas nájmu:

  • Informácie o právach a povinnostiach nájomcov a prenajímateľov, vstup do areálu, nájomné a poplatky, žije v objekte, údržba a opravy, závažné problémy počas nájmu a zmeny okolností.

Vysťahovanie:

  • Ukončenie alebo obnovovanie nájomnej zmluvy, znovu nechávajú poplatky, fotografie nehnuteľnosti, tovar po sebe zanechal, prenos puto a dostať svoje väzby chrbát.

Než si požičiate, navštívte RTA Rezidenčné nájom úrad pre dôležité informácie.

RTA Rezidenčné nájmov úrad

Užitočné webové stránky, ktoré vám pomôžu nájsť ubytovanie v Brisbane:

Brisrentals

Realitné

Kaučukovník

* IH Brisbane – ALS nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek miesto, ktoré prenajať sami.