Študent Portal-click tu

Môžete skontrolovať svoje triedy, Prítomní a aktualizovať svoje kontaktné údaje prostredníctvom portálu študenta.