Regering, Lagstiftning och Frameworks

Regering, Lagstiftning och Frameworks

The National uppförandekod för leverantörer av utbildning till utländska studenter 2018 (National Code 2018) sets nationally consistent standards for the delivery of courses to overseas students. The National Code 2018 commenced on 1 Januari 2018.

Studera i Australien

International Education.Gov