Studentportalen-klick här

Du kan kontrollera dina klasser, närvaro och uppdatera dina kontaktuppgifter via studentportalen.