เตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อ

IH Brisbane – ALS เป็นหินที่ก้าวของคุณสมบูรณ์แบบในการจะก้าวขึ้นไปวุฒิการศึกษาต่อในออสเตรเลีย. เราทำงานร่วมกับทุกสถาบันต่อไปนี้เพื่อให้คุณมีรายการโดยตรง; นี้หมายความว่า, ทั้งนี้ท่านจะตอบสนองความต้องการของทางเดินของคุณ, คุณจะไม่จำเป็นต้องใช้การสอบสำหรับรายการ.

มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณแจ้งให้เราทราบหากคุณไม่ต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับทางเดินเพื่อให้เราสามารถช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของทางเดินของคุณ.

นักเรียนมักจะมีทางเดินที่จะเข้าร่วมการประชุมการให้คำปรึกษารายเดือน, และมีความต้องการพิเศษกับภาระงานทางวิชาการ.

คู่ค้าและเงื่อนไขของเรา

If you wish to take an entry test for a pathway, please complete the form below. You will receive a link in the confirmation message to the pathway entry test.

Pathway Placement Test