รัฐบาล, กฎหมายและกรอบ

รหัสแห่งชาติของการปฏิบัติสำหรับผู้ให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่นักศึกษาต่างชาติ 2018 (รหัสแห่งชาติ 2018) sets nationally consistent standards for the delivery of courses to overseas students. The National Code 2018 commenced on 1 มกราคม 2018.

การศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

Education.Gov นานาชาติ