บริสเบน IH – ถ้าโลโก้

 

IH บริสเบน - ALS ต้องคู่ค้าในการใช้โลโก้เฉพาะภายในวัตถุประสงค์ของการโฆษณาบริการของโรงเรียน. โลโก้ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่งและอาจจะใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม IH บริสเบน - ALS. ภาพโรงเรียนไม่ต้องมีส่วนร่วมในลักษณะใด, ซึ่งอาจได้รับการพิจารณาให้ร้ายหรือเชิงลบ. บริสเบน IH – ALS ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติการใช้งานทั้งหมดของโลโก้และการเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้โลโก้ในเวลาใด ๆ ในดุลยพินิจของตน.

 

บริสเบน IH – ถ้าโลโก้

แนวทางการใช้ตราสินค้า