Chào mừng bạn đến IH Brisbane – ALS!

Nếu bạn đang tìm kiếm một trường tuyệt vời để học tiếng Anh với, và một thành phố tuyệt vời để làm điều đó trong, sau đó bạn đang ở đúng nơi. Chúng tôi chào đón các bạn đến Brisbane, và IH Brisbane – ALS cho những kinh nghiệm Tiếng Anh của một đời.

IH Brisbane – ALS muốn nghỉ của bạn ở Úc là một trong những bạn sẽ nhớ tất cả cuộc sống của bạn. Nhân viên và giáo viên thân thiện của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của bạn, liệu để nghiên cứu thêm tại Úc hoặc đơn giản chỉ để học tiếng Anh.

Nhà trọ
Nơi để sống trong khi học tập tại Brisbane!
Bạn không cần phải trả tiền để vui chơi!