IH Brisbane – ALS 10th Anniversary

Đó là thời gian để ăn mừng,,en,Trên 18 tháng sáu,,en,như nó đã được sau đó được gọi ALS hoan nghênh đầu tiên,,en,và nó được trở đi trở lên kể từ đó,,en,với số sinh viên,,en,bắt đầu từ IH Brisbane - ALS một vài tuần trước,,en,Là một phần của lễ kỷ niệm của chúng tôi,,en,Brisbane Lord Mayor Graham Quirk tôn vinh đội ngũ của chúng tôi với thời gian quý báu của mình để chúc mừng IH Brisbane,,en,ALS cho cột mốc tuyệt vời này,,en,Lord Mayor Graham Quirk 10th Anniversary Speech,,en,Chúng tôi cảm ơn bạn đã tin cậy liên tục,,en,ủng hộ,,en,công ty,,en,và chúng tôi mong muốn trong nhiều năm thành công hơn đến,,en,Warm Regards,,en!

On the 18th of June 2007, as it was then known ALS welcomed its first 3 sinh viên, and it’s been onwards and upwards ever since, with student number 20,000 starting at IH Brisbane – ALS a few weeks ago.

As part of our celebrations, the Brisbane Lord Mayor Graham Quirk honored our team with his precious time to congratulate IH Brisbane – ALS for this fantastic milestone.

Lord Mayor Graham Quirk 10th Anniversary Speech

We thank you for the ongoing trust, support, partnership, and we look forward for many more successful years to come.

Warm Regards,

International House Brisbane – ALS đội