Đam mê bạn

Tất cả các nhân viên của chúng tôi có một điểm chung – họ có đam mê bạn nhận được nhiều nhất thời gian của bạn trong Úc.

IH Brisbane – ALS tự hào có đội ngũ nhân viên có năng lực tốt, tài năng và tham gia tích cực trong việc giúp bạn.

Tìm hiểu thêm về những người làm việc ở đây trên các trang dưới đây

joshua

Giô-suê, Kangaroo

Tôi Joshua, các linh vật tại IH Brisbane – ALS.

 

Nhóm học tập

Quản trị và Marketing Team