Đặt kiểm tra trước

Trình độ kỹ năng tiếng Anh của bạn là gì?

Khi IH Brisbane – ALS chúng ta có thể giúp đỡ để tìm trình độ tiếng Anh của bạn. Chúng tôi cung cấp các bài kiểm tra xếp lớp tiếng Anh cho du học sinh hoặc sinh viên đang sinh sống tại Úc đã.

Bạn có bên ngoài của Brisbane / Úc?

Bấm vào đây

Bạn có đang ở Brisbane / Úc?

Bấm vào đây