Dưới 18 Tuổi

Dưới 18 tuổi

IH Brisbane – ALS cũng vui vẻ chấp nhận sinh viên dưới 18 tuổi, and thank you for trusting us with them. We have separate policies and procedures in place to ensure they get the most out of their time here and stay safe and healthy; we understand being away from home can be quite a lot to take on! These steps include:
  • Separate lanyards, to help all staff identify students under 18
  • Các cuộc họp hai tuần một lần phúc lợi
  • 6 báo cáo tiến độ hàng tuần và mẫu của công việc được cung cấp cho số liên lạc được
  • Giúp mở một tài khoản ngân hàng, getting a mobile phone and a 24 hour contact person.

Student need to have adequate guardianship arrangements in place (thông qua gia đình bản xứ hoặc người thân sẽ ở với chúng).
There is an additional fee for students under 18 to cover the welfare arrangements; Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về tuyển sinh học sinh dưới 18 và các yêu cầu phúc lợi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.