Kinh doanh Tiếng Anh Trung cấp

Tiếng Anh tổng quát

Luyện thi IELTS Khóa học

Cambridge luyện thi

Kinh doanh Tiếng Anh Trung cấp

H TESOL

Kinh doanh Tiếng Anh Trung cấp

(CRICOS 076650D)

yêu cầu nhập: mức độ Upper-Intermediate

Khóa học này được thiết kế đặc biệt để giúp bạn thành công trong bối cảnh kinh doanh. Bạn sẽ được học tiếng Anh thông qua một loạt các chủ đề kinh doanh theo định hướng, và nó sẽ giúp cho bạn có thể tương tác trong nhiều tình huống nơi làm việc.

At the end of a Business English Intermediate course, bạn sẽ:

 • Đã được cải thiện trình độ tiếng Anh tổng thể của bạn
 • Be better prepared to work in a Business environment in English
 • Có một kiến ​​thức tốt hơn về ngữ pháp tiếng Anh, và làm thế nào để sử dụng nó

Học tiếng Anh thương mại bây giờ và có được một bước nhảy bắt đầu sự nghiệp của bạn!

Cấp độ khóa học

B1

Thời lượng khóa học

4 hoặc 8 tuần

Bắt đầu khóa học

Xem mẫu đơn ghi danh


♦ Mẫu thời gian biểu – NGÀY (Có thể thay đổi)

Thứ hai thứ năm (Bắt buộc)Thứ sáu (Tùy chọn)

8:30SA-2:30PM (1 giờ giải lao) |

Các lớp học và lớp kỹ năng cốt lõi 5 hours per day

8:30SA-2:30PM (1 giờ giải lao) |

Các lớp học tùy chọn

♦ Course topics include

 • Companies and Leadership
 • Strategy and Pay
 • Development and Marketing
 • Outsourcing and Financing
 • Recruitment and Effective Presentations
 • Counterfeiting and Markets
 • Lobbies and Communication
 • Innovation and Logistics

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.