Tiếng Anh tổng quát

(CRICOS 062145C)

Khóa học này được thiết kế để giúp bạn cải thiện tiếng Anh của bạn và giao tiếp tự tin trong mọi tình huống.

Bạn sẽ làm việc trên độ chính xác và lưu loát của bạn trên tất cả các kỹ năng, trong khi học và sử dụng từ vựng mới và ngữ pháp.

Vào cuối thời gian nghiên cứu về tiếng Anh tổng quát, bạn sẽ:

  • Có thể tìm hiểu thêm về tiếng Anh xung quanh bạn, cả những gì bạn thấy và nghe

  • Có thể tốt hơn để tham gia vào cuộc đàm thoại – với sự tự tin trong lưu loát, rõ ràng & độ chính xác

  • Có một kiến ​​thức tốt hơn về ngữ pháp tiếng Anh, và làm thế nào để sử dụng nó

  • Biết làm thế nào để chọn từ thích hợp cho tình hình bên phải

  • Có một vốn từ vựng rộng lớn hơn trong tiếng Anh, và có thể sử dụng nó về các chủ đề quen thuộc.


Cấp độ khóa học

Tất cả (A1-C1)

Thời lượng khóa học

1 đến 72 tuần

Bắt đầu khóa học

Bất kỳ thứ hai