Luyện thi IELTS Khóa học

(CRICOS 062147A)

Khóa học này được thiết kế đặc biệt để giúp bạn cải thiện trong khi tiếng Anh của bạn đã sẵn sàng để tham gia kỳ thi IELTS. Bạn sẽ được học các kỹ năng từ vựng và ngôn ngữ liên quan đến kỳ thi IELTS, cũng như các kỹ thuật kiểm tra cụ thể cho các kỳ thi IELTS.

Vào cuối một thời gian nghiên cứu về luyện thi IELTS Khóa học, bạn sẽ:

  • Đã được cải thiện trình độ tiếng Anh tổng thể của bạn

  • Được chuẩn bị tốt hơn để có một kỳ thi IELTS

  • Có một kiến ​​thức tốt hơn về ngữ pháp tiếng Anh, và làm thế nào để sử dụng nó

  • Có một hiểu biết tốt về hình thức và tiếng Anh học thuật, tập trung vào văn bản.

Nhiều sinh viên lựa chọn các khóa học luyện thi IELTS để giúp họ chuẩn bị để nghiên cứu thêm tại Úc.


Cấp độ khóa học

B1, B2 hoặc C1

Thời lượng khóa học

1 đến 36 tuần

Bắt đầu khóa học

Bất kỳ thứ hai