Sinh viên hiện tại của chúng tôi

Sinh viên hiện tại của chúng tôi

Every 6 tuần, chúng tôi nhận được phản hồi từ sinh viên hiện nay của chúng tôi, và xuất bản nó đây, cũng như bất kỳ câu trả lời cho câu hỏi và ý kiến ​​cho rằng chúng tôi đã được trao. Chúng tôi cũng gửi hình ảnh của các nhân viên và sinh viên đã giành giải thưởng PRIDE – well done!