Các hoạt động miễn phí

Một trong những chìa khóa để học tiếng Anh là làm cho nó về nhiều hơn các lớp học – mỗi tuần, chúng tôi đưa vào hoạt động miễn phí khác nhau để giúp bạn làm điều đó. Càng có nhiều bạn có thể sử dụng tiếng Anh bên ngoài lớp học dễ dàng hơn, bạn sẽ thấy nhớ và tiếp tục cải thiện.

Tìm hiểu những gì chúng tôi đang làm trong tháng này đây.