Các hoạt động miễn phí

Một trong những chìa khóa để học tiếng Anh là làm cho nó về nhiều hơn các lớp học – mỗi tuần, chúng tôi đưa vào hoạt động miễn phí khác nhau để giúp bạn làm điều đó. Càng có nhiều bạn có thể sử dụng tiếng Anh bên ngoài lớp học dễ dàng hơn, bạn sẽ thấy nhớ và tiếp tục cải thiện.

Tìm hiểu những gì chúng tôi đang làm trong tháng này đây.

 

Take a look at some of the fun we had!!!

12694539_1105531489491290_8301180352790467581_o 12916904_1148530195191419_1518728486044691220_o 13475238_1191620204215751_2167007854094297968_o 14310532_1268880129823091_8019717855125896553_o 14918798_1319942731383497_3313036306170697740_o 1926037_938595909518183_3717441973558252836_o 10623319_981507268560380_9204836270199045150_o 11039126_940140796030361_5659355684952139971_o 11754354_1007214082656365_7850193817843540530_o