Trao đổi ngôn ngữ

Language exchange

Nếu bạn là một người nói tiếng Anh bản địa và quan tâm trong việc thực hành và nâng cao tiếng Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Quan hoặc bất kỳ ngôn ngữ khác, và sẵn sàng giúp đỡ một trong những sinh viên của chúng tôi cải thiện tiếng Anh của mình, đây là cơ hội của bạn để làm như vậy miễn phí.

Khi bạn điền vào mẫu dưới đây, thông tin của bạn sẽ được đăng trên bảng thông báo sinh viên của chúng tôi, nơi họ được tự do liên hệ với bạn.

Chúng tôi đề nghị trao đổi ngôn ngữ diễn ra trong trường học của chúng tôi hoặc nơi công cộng khác, và hoạt động trên một thời gian bằng nhau trong mỗi cơ sở ngôn ngữ (30 phút trong ngôn ngữ của họ 30 phút trong tiếng Anh).

Hãy nhớ đây không phải là các lớp học và các sinh viên không phải là giáo viên – nhưng họ là người bản ngữ và đều mong muốn giúp bạn!

Trao đổi ngôn ngữ

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.