Mở khóa học tiếng Anh trực tuyến

Các MOOEC cho phép bất kỳ người nào, nơi nào, bất cứ lúc nào, để thực hiện có chất lượng cao, bài học tiếng Anh trực tuyến miễn phí. Có hơn 50 bài học có sẵn về các chủ đề khác nhau, từ việc chuẩn bị học tập và ngữ pháp để lối sống tập trung nhiều bài học.

Bắt đầu từ Brisbane, Úc và với sự hỗ trợ của các chính phủ tiểu bang Queensland và cộng đồng giảng dạy tiếng Anh tại địa phương, các MOOEC là một khóa học trực tuyến mở tập trung vào dạy tiếng Anh ở tất cả các cấp.

Những bài học được tổ chức thành các cấp độ được thiết lập của trình độ và được phê duyệt bởi một ủy ban của các học viên tiếng Anh chuyên nghiệp cung cấp đảm bảo chất lượng giám sát của các nội dung.

Tìm hiểu thêm tại đây: Mở khóa học tiếng Anh trực tuyến