IH Brisbane – IF Logo

 

IH Brisbane - ALS krever partnere til å bruke sin logo bare i den hensikt å annonsere skolens tjenester. Logoen kan ikke endres eller endres på noen måte, og kan bare brukes til formål å fremme IH Brisbane - ALS. Skolen Bildet må ikke være involvert på noen måte, som kan betraktes nedsettende eller negativ. IH Brisbane – ALS forbeholder seg retten til å godkjenne all bruk av logo og å trekke tilbake lisensen til å bruke logoen til enhver tid etter eget skjønn.

 

IH Brisbane – IF Logo

Brand Bruk Guideline